NIEUWS VAN OSIRIA voor februari

Lieve allemaal,

De kop van het jaar is er alweer zo goed als af en in mijn beleving zit de verandering in de lucht. Mijn veranderingsproces is begonnen ergens eind 2018, subtiel, maar toch.....Het heeft uiteindelijk geleid tot het besef dat OSIRIA ook aan verandering, verdieping toe is.

Met kleur en klank, creatief en speels, vreugde vinden in jezelf.... Het motto van OSIRIA, dus ook van mij, wil een laagje dieper.

OSIRIA gaat QUantum

Alles is energie. Dit gegeven dringt ondertussen steeds meer en meer door en als alles energie is, is ook alles en iedereen met elkaar verbonden.

Kleur en klank is ook energie in zijn specifieke vorm, creatief bezig zijn op welke manier ook is spelen met energie en tevens mmak je jezelf iets duidelihjk m.b.v. deze gereedschappen. Het voelen van vreugde is een hogere vorm van trilling, vibratie, frequentie. Het is een blijven oefenen met het voelen en creeren van een hogere vibratie in jezelf.

Vanaf februari werken we elke maand met en aan een nieuw thema.

Het Thema in februari is: DANKBAARHEID.

De OSIRIA creatieve werkplek is vanaf februari geopend op de 1ste en 3de dinsdag van de maand

4 febr en 18 febr van 13.00u-16.00u

Bijdrage €5,-p/2u  graag even aanmelden, dank je wel

 

Elke 2e en 4e dinsdag werken we meditatief en creatief met kleur en klank aan en met een thema.

  25 febr en 10 mrt van 11.00u-13.00u

Thema: versieren van lichtjeszakken t.b.v "samenloopvoorhoop"project KWF

Bijdrage €15,- incl zakje, koffie, thee en wat lekkers.

graag even aanmelden, dank je wel.

 

De OSIRIA lees/werkgroep komt elke 2e donderdag van 10.30u-12.30u bij elkaar en vanaf maart start er een nieuwe leesgroep/werkgroep op elke 4e donderdag van 10.30u-12.30u

Bijdrage €7,50

 

Dit zijn voor nu de eerste veranderingen rondom en bij OSIRIA.

Ook al weet ik nog niet hoe al deze veranderingen gaan werken met gratie, gemak en genot, wat ik zeker weet is dat het reeds zo is, mijn hart gaat zingen en ik voel me dankbaar en voldaan.

 

Marlo Janssen,

Henri Hermanslaan 260, 6162 GL Geleen

Tel: 06-28479708/www.osiriakleurenklank.nl/osiriakleurenklank@gmail.com